Stiftelseförordnande

Undertecknad stiftare beslutar härmed att bilda Insamlingsstiftelsen Shareityworld.com vars verksamhet syftar till att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:

Insamlingsstiftelsen Shareityworld.com ska verka för att öka det allmänna intresset för välgörenhet, dels genom att insamla medel till enskilda välgörenhetsprojekt och dels genom att bedriva näringsverksamhet såsom försäljning.

De medel som insamlas ska bilda en självständig förmögenhet, som ska användas för att främja det ovan nämnda bestämda och varaktiga ändamålet.

Jag och den blivande styrelsen åtar oss att ta emot medel för förvaltning i enlighet med detta stiftelseförordnande.

Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom av mig upprättat upprop som tillkännages på hemsidan Shareityworld.com

 

Stockholm den 1 november 2016

 

logocolortextright_providing_50

 

Annonser