8) Vart går mina pengar?

Föregående |  Nästa

Det är egentligen inte vi som bestämmer vilka projekt som blir av. Det är Ni. När ett projekt är helt finansierat, då kör vi igång det.

Vi upprättar en budget för varje projekt. I den avsätter vi en fast kostnad för själva åtgärden och en fast kostnad för administration och insamling. På så sätt kan alla kontrollera om beloppen är skäliga eller inte.  Och på så sätt kan bidragsgivarna ta beslut om var deras pengar gör mest nytta.

Vi sparar de insatta medlen på vårt bankgirokonto tills finansieringen är klar. När den väl är det, så betalar vi vår partner. Partnern, som äger projketet, ser till att det blir genomfört. Vi följer alltid upp våra projekt efteråt.

När du skänker pengar, går de direkt till det projekt du valt. När du köper våra produkter, går huvuddelen till att betala för tillverkning och frakt. Överskottet går till ditt projekt.

 

 

LogoColorTextRight WHY NOT BOLD

Annonser