2) Vilka välgörenhetsprojekt väljer ni att starta insamlingar till?

Föregående |  Nästa

Vi samarbetar med befintliga välgörenhetsorganisationer. Vi är noggranna med varje projekt och ser till att marknadsföra dem på ett intressant och spännande sätt. 

Som medfinansiär får du ditt namn ingraverat/broderat på en skylt bredvid projektet.

Som privatperson kan du inte begära att vi ska starta en insamling. Men du får väldigt gärna komma med tips och förslå organisationer som jobbar med välgörenhet. Vi kontaktar dem och försöker få igång ett samarbete.

 

 

LogoColorTextRight WHY NOT BOLD

Annonser