16) Hur ofta får jag lägesrapport över mitt valda välgörenhetsprojekt?

Föregående |  Nästa

Om du anmäler dig på vår Facebooksida får du fortlöpande information om våra insamlingar.

Du får se bilder tagna före projektstarten och när det är färdigställt. Kan vi så sätter vi upp en webkamera på plats.  Berättelser och intervjuer. Samt foto på minnesplaketten med ditt namn ingraverat.

 

LogoColorTextRight WHY NOT BOLD

Annonser